התגלות שיעור 9

איתן אברמוביץ • תשע"ה

שיעור 9: ליום פטירתו של פרנץ רוזנצוויג, ממכתביו על עמידתו מול המוות, על עוצמות החיים ועל מקומה של ההתגלות בתוכם.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435