“לא כשאתה סבור..”

הרב אורי ליפשיץ • 

חז”ל ניסו להבין את פשר משכנו של ה’ בארץ. סביב מדרשים שונים נעמוד על המשמעויות השונות שניתנו לנוכחות האלקית במפגשה עם האדם.שיח לשבת פרשת תרומה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435