“לא כשאתה סבור..”

הרב אורי ליפשיץ • 

חז”ל ניסו להבין את פשר משכנו של ה’ בארץ. סביב מדרשים שונים נעמוד על המשמעויות השונות שניתנו לנוכחות האלקית במפגשה עם האדם.שיח לשבת פרשת תרומה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435