לב לדעת

צבי ויינגרטן • תשס"ז

שלוש קריאות בדברי חז"ל על תגובתו של הקב"ה לבני ישראל העומדים תחת הר סיני, בדרך לעבודת העגל. שיח לשבת פרשת כי תבוא.