לדוד ה' אורי וישעי

הרב נעם סמט • תשס"ט

נעם סמט מדבר על מזמור כ"ז בתהילים, ועל היחס בין הסתר פנים לבין היסתרות באהלו.