לדרכו היה מהלך

משה שריאל • תשע"ב

המפגש בין יעקב לעשו הוא מפגיש בין כוחות הטוב לכוחות הרוע. האם בכך גלומה הסרת האחריות מכוחות הטוב והטלת אשמה על עשו בלבד? שיח לשבת וישלח.