להבין ולהקשיב

צבי ויינגרטן • תש"ע

האם משה משקר לפרעה? שיח לשבת בא, על דיבור, על הקשבה, על הבנה ועל הכבדת הלב.