להיות ברכה

בניה שטכלברג • תש"ע

אברהם מקבל כוח ועם כוח מגיעה אחריות כבדה. שיח לשבת לך לך.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435