להיות כאלוקים

צבי ויינגרטן • תש"ע

ה' מצווה את משה להיות לאלוקים לפרעה. ניסיון למצוא את המקום ממנו גם אנחנו נוכל להיות כאלוקים, אם לא לפרעה אז לפחות למשהו. שיח לשבת וארא.