להיות כאלוקים

צבי ויינגרטן • תש"ע

ה’ מצווה את משה להיות לאלוקים לפרעה. ניסיון למצוא את המקום ממנו גם אנחנו נוכל להיות כאלוקים, אם לא לפרעה אז לפחות למשהו. שיח לשבת וארא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435