להיות לו לידיים

צבי ויינגרטן • תשע"א

על רקע הפטרת פרשת עקב – בשתי בקשות פונים ישראל לקב"ה, ופעמיים הן נענים בשלילה, לא כי הוא מסרב, אלא פשוט כי יש תמיד אופציה יותר טובה. שיח לשבת עקב.