להשתכר מהתורה – ישיבת פוניבז’ ותורת ארץ ישראל

הרב נעם סמט • כד סיון תשע"ח

על שיטות הלימוד השונות של החברותא מישיבת גרודנא – הרב ישראל זאב גוסטמן והרב שמואל רוזובסקי, ועל הקשר בינם לבין האופקים הלמדניים שהציעו הרב קוק והרב שג”ר. מתוך יום העיון ‘החרדים אל דברו: האופק החרדי אל מול האופק הדתי לאומי בעבודת ה”

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435