לחיות לרגלי אלוקים

איתמר אמיתי • תש"ע

החיים כרמז או החיים כמשל? רבי נחמן לא אמר את שאמר פנחס שדה משום שאמירתו שונה בתכלית. שיח לשבת מקץ וחנוכה.