לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

המגיד ממעזריטש – משל האב והבן – שיעור 22

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435