לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

עבירה לשמה באיז’ביצא – מי השילוח על פרשת פנחס ומגילת אסתר – שיעור 20

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435