לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

שיעור 16 – שבתאות, משיחיות ואנטינומיזם – שיעור שני – תומר יהוד