לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

שיעור 17 – הלכה והלכתיות אצל הבעש”ט – יאיר ברלין

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435