לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

חבורת קריאה במדרשים לפרשת משפטים