לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

כלליות ופרטיות במצוות – חזון הלכתי בתורת הרב קוק – אורי פש

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435