לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

שיעור 11 – פולמוס השולחן ערוך – הרב נעם סמט