לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

שיעור 10 – הלכה בעקבות האר”י – ניצן גאלדור

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435