לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

שיעור 9 – על ההתכוונות אותה ספר הזוהר מעצב בעזרת הקיום ההלכתי – אבישר הרשפי

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435