לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

שיעור 2 – התעצבות מושג ההלכה אצל חז"ל – גלעד גייבל