לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

בובר על ההלכה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435