לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

מצוקות הדת עם צמיחת ההשכלה – התנועה הרפורמית – תומר יהוד