לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

דיבורי סיום – ההלכה בעולמנו: אתגרים ומחירים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435