ליבא דהלכתא – שבת 14: רפואה בשבת, שיעור סיכום

הרב אורי ליפשיץ • י"ד אדר א' תשע"ט

שחיקת סממנין, סכנת איבר, ועל מה ועל מי מחללין את השבת?