ליבא דהלכתא – שבת 4: שהיה

הרב אורי ליפשיץ • ז' בחשוון תשע"ט
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435