ליבא דהלכתא – שבת 6: הלכות בורר, שיעור שני

הרב אורי ליפשיץ • ה' בכסלו תשע"ט
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435