ליבא דהלכתא – שבת 6: הלכות בורר, שיעור שני

הרב אורי ליפשיץ • ה' בכסלו תשע"ט