ליבא דהלכתא – שבת 2: בישול אחר בישול

הרב אורי ליפשיץ • י"ז אלול תשע"ח

בעקבות סימן שיח בטור ובשולחן ערוך, על דין בישול אחר בישול ביבש ובלח, מטא הלכה והמתח שבין הפוסק למנהג שבעולם ושבבית.