לימוד בספר תהילים

הרב נעם סמט • תשע"א

כא’ אלול.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435