לימוד ליל הושענא רבה בבית הרב דרייפוס

 

ה

 

IMG_5800

 

IMG_5803

 

IMG_5805

 

IMG_5784