לימוד מזמורי תהילים

הרב נעם סמט • תשע"א

יד’ אלול

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435