עיון במסכת בבא קמא – 'מיטב' א

הרב נעם סמט • תשע"ב

סוגיית 'מיטב'. שיעור ראשון. ט"ז כסלו.