עיון במסכת בבא קמא – 'הצד השווה'

הרב נעם סמט • תשע"ב

סוגיית 'הצד השווה'. י"ב כסלו.