עיון במסכת בבא קמא – 'מיטב' ב

הרב נעם סמט • תשע"ב

סוגיית 'מיטב'. שיעור שני בנושא. י"ז כסלו.