שיעורים מוסרטים

ג

הרב יאיר דרייפוס: שיחה שבועית

כ

  • בואו והעמידו עלינו מצוות!

יום עיון שהתקיים בישיבה בכז שבט תשע"ז, לציון מאה שנה למאמר 'הלכה ואגדה' של ביאליק


ככ

סמינר חנוכה תשע"ז: השבת


ע

הרצאות במסגרת תכנית מזרח, מערב ואיש היהודי


ע

הרב יואל בן נון: מלאכת הוצאה והשבת בתורה


ע

  • הילכו שניים יחדיו? תורת הרב שג"ר במפגש 

יום העיון התשיעי לזכר הרב שג"ר, כ"ד סיוון תשע"ו


  ב

ס

  • אב, בן וגעגוע

יום עיון שהתקיים בישיבה בט"ז אדר א תשע"ו

 

 

  • שיעורים שהועברו במסגרת 'תכנית על דעת המקום', קיץ תשע"ה

 

הרב אלחנן ניר: דבקות מקומית

 

איתן אברמוביץ: מקום ובית בכתבי הרב שג"ר

 

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר: נטישה, מסע וגעגועים

 

 

  • פוסט-מודרניזם דתי?

יום העיון השמיני לזכר הרב שג"ר, כ"ד סיוון תשע"ה

 

 

  • ואחרי הרעש: אמונה ואינטימיות בעולם וירטואלי

יום עיון שהתקיים בישיבה בשבט תשע"ה

 

 

  • שמיים חדשים: דתיות וקדושה בעולם משתנה

יום עיון שהתקיים בישיבה באדר תשע"ד