ליקוטי מוהר"ן, תורה מ"ט – צמצום ומחשבות טובות

הרב שג"ר • תשס"ז

בריאת העולם עפ"י האר"י הקדוש; מחשבות כמכוננות עולם; המחשבות הטובות והמחשבות הרעות; הצמצום ביחס לזולת ולכעסים; המתח שבין הכיסופים לשליטה.