תורה ס בליקוטי מוהר”ן – חלק ב

הרב מוטה פראנק • תש"ע

שיעור אורח של הרב מוטה פראנק, מרבני ברסלב בירושלים. חלק שני

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435