ללכת בחוק

שמעון גרבוז • תשס"ח

לשמור מצוות, לעשות מצוות – זוהי דרישה מובנת. אבל מהי מהות התביעה 'ללכת בחוקות ה"? איך הולכים עם חוקות? שיח לשבת פרשת בחוקותי.