למעשה הלכה: הלכה וחינוך

הרב אורי ליפשיץ • טז אדר תשע"א
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435