למעשה הלכה: שפתה של ההלכה

הרב אורי ליפשיץ • י"א תמוז תשע"א

שיעור על מקומה של השפה בפסיקת ההלכה.