למעשה הלכה: המהר”ם מרוטנבורג

הרב אורי ליפשיץ • כ אייר תשע"א

על דמותו ההלכתית של המהר”ם מרוטנבורג

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435