למעשה הלכה: המהר"ם מרוטנבורג

הרב אורי ליפשיץ • כ אייר תשע"א

על דמותו ההלכתית של המהר"ם מרוטנבורג