למעשה הלכה: הלכה וייעוץ

הרב אורי ליפשיץ • כג אדר תשע"א