למעשה הלכה: הלכה וייעוץ

הרב אורי ליפשיץ • כג אדר תשע"א
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435