לספר ביציאת מצרים

יעקב מאיר • תשס"ח

הזוהר מספר את סיפור יציאת מצרים משתי זוויות חדשות – זו של האיש הפשוט וזו של הקב"ה, לעומת המקרא המדגיש את סיפורם של המנהיגים. שיח לשבת פרשת בשלח.