לקראת הילולת האדמו"ר הזקן

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע

שיעור לקראת יום כ"ד בטבת, יום ההילולא של האדמו"ר הזקן.