לשכפל את עצמי

צבי ויינגרטן • תש"ע

עיון בפרשת המדרש שעוסקת בנס הילודה וניסיון להבין מהו הנס הגדול הזה. שיח לשבת תזריע מצורע.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435