לשכפל את עצמי

צבי ויינגרטן • תש"ע

עיון בפרשת המדרש שעוסקת בנס הילודה וניסיון להבין מהו הנס הגדול הזה. שיח לשבת תזריע מצורע.