לשם שבו ואחלמה 10: הנהגת הגבול והעל-טבעי

הרב אלחנן ניר • כ' אדר א' תשע"ט

בפרק זה עוסק בעל הלשם בסדר ההנהגות – הנהגת האור הפנימי שהינה הנהגת הגבול, גילוי חוקי הטבע והבריאה וכן השכר והעונש על-פי חוקי התורה והמצוות. האור המקיף, לעומת זאת, עניינו ההנהגה העל-טבעית, החורגת מהבריאה. כיצד שתי ההנהגות הללו מתגלות בעולם והאדם. הקדו"ש שער ו, פרק ד