לשם שבו ואחלמה 13: הכנה לפורים

הרב אלחנן ניר • י"א אדר ב' תשע"ט

מרדכי הוא הייצוג של הנהגת הרב חסד בהויה. מה משמעות הדבר וכיצד כל שראינו עד כה בלשם מקביל לכוונות האריז”ל לפורים? מסע בין דברי המקובלים והפוסקים ביחס לפורים ולנזק שעשה אדם בעת שכרותו

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435