לשם שבו ואחלמה 14: פרצופים עליונים

הרב אלחנן ניר • י"ח אדר ב' תשע"ט

התאמת המהויות שחידש הלשם לפרצופים העליונים שבדברי האר”י. בסיום הלימוד עסקנו, בעקבות קבל הגר”א, במשמעות ל”ב נתיבות חכמה ובזיקתם למושג ה’פאי’ הגיאומטרי. הקדו”ש שער ז פרק ב

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435