לשם שבו ואחלמה 2: ראשית הנבראים

הרב אלחנן ניר • י"א בכסלו תשע"ט

ממתי החלו החלוקות המציאות להעדר ומציאות, חסדים וגבורות? על שלש הגילויים הראשונים מ'אמיתתו הנעלמה'. הקדמות ושערים, שער ד, פרק ג.