לשם שבו ואחלמה 4: ראשית התיקון – שיעור שני

הרב אלחנן ניר • ט"ז טבת תשע"ט

היחסים בין עולם האצילות הספיריי והזך לעולמות שתחתיו. הקדמות ושיעורים ד,ד.